start

böcker

förlag

musik

konsult

skola 2000

kontakt

om etoorg

länkar

säljes

 

 

 

Några aspekter om skola - näringsliv

Visst finns det goda försök att bygga broar mellan skola och näringsliv. Men många gånger innebär det - som så ofta i livet - att befästa sina fundament istället för att mötas i forsen under bron och få flyt på sin relation.

Tayloristiska kvarlevor förslöar effektiva postindustriella företaganden. Näringslivet vill kunna rekrytera utbildade medarbetare och skolan bjuder på allmänbildning enligt sina kursplaner. Även tolkningen av skollagens krav att bara utbildade pedagoger får undervisa, försvårar kommunikationen mellan skola - näringsliv. Under ungdomsskolans praoperioder sker ofta lyckade enskilda möten. Ibland blir praobesök och studiebesök mindre lyckade, eftersom företag (och myndigheter) saknar pedagogisk kompetens. Några frågor i skoldebatten: Om skolans tre huvuduppdrag består av att

•    bidra till en positiv personutveckling för de unga,

•    ge social och politisk orientering,

•    förbereda för yrkesliv och ekonomi,

kan näringslivet då i större utsträckning få sköta det sistnämnda uppdraget? Eller är det befogat att samhället skyddar de unga mot näringslivet?

Vem ska ta initiativ till ett samarbete skola - näringsliv?

Visste Du att staten bara föreskriver ca 4 timmar undervisning per dag i genomsnitt i grundskolan (6665 garanterade timmar/9år/190 läsdagar)? Skolorna schemalägger upp till dubbla tiden. Skulle inte skolorna tjäna på ett komprimerat schema? Skulle näringslivet (myndigheter, föreningar, föräldrar) då kunna komma in i ungdomsskolan och gestalta frivilliga verksamheter i en Öppen Skola?

Rainer von Groote